Als ik iets formuleer, kom ik tot de ontdekking dat bijna altijd het omgekeerde ook waar is. (Deze houd ik als coach graag in mijn achterhoofd!)